Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
2017-2018 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAYINLAR
  • Yıldırım, H. And Büyüköztürk, Ş. (2018). Using the delphi technique and focus-group interviews to determine item bias on the mathematics section of the level determination exam for 2012. Educational Sciences: Theory & Practice, 18 (2), 447-470 (SSCI)
  • Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. ve Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. 
  • Yıldırım, H., Uysal, M. And Büyüköztürk, Ş. (2018). Farklı örneklem büyüklüğü ve dağılımı koşullarında WLS ve robust WLS yöntemlerinin karşılaştırılmasıİlköğretim Online, 17 (1), 431-439 (Scopus).
  • Gür, R. ve Karabay, E. (2018). Motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavının simülatif bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(2), 201 – 228.
  •  Aksoy, E., Akbaş, U. ve Seferoğlu, G. (2018). Öğretme yaklaşımları envanterinin Türkçeye uyarlanması ve Türkiye’deki öğretim elemanlarının öğretme yaklaşımlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(194), 81-99.
  • Aksoy, E., Akbaş, U., Bozdoğan, D. ve Seferoğlu, G. (baskıda). Is it old wine in a new bottle? Implementation of intensive language program in the 5th grade in Turkey. Eurasian Journal of Applied Lingusitics.
  • Hakemli Dergiler - Diğer:
  • Metin, Ş. ve Akbaş, U. (2017). Türkiye’de 0-3 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(1), 39-59.
  • Akbaş, U. (2017). Examination of the effects of different missing data techniques on item parameters obtained by CTT and IRT. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 603-616.
  • Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 4(2), 76-81.