Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
2017-2018 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
 • Ergün-Başak, B., & Can, G. (2018). Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Üniversite Öğrencileri Üzerinde Öz-duyarlılık, Sosyal Bağlılık ve İyimserlik ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(2), 768-785. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. doi 10.17051/ilkonline.2018.419299 (Index: SCOPUS)
 • Can, G. & Satıcı, SA (2017). The Relationship between School Related Variables and Motivational Patterns of Undergraduates: A Logistic Regression Analysis. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 32(2). Enlace web: http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos - Consultada en fecha (Index: ESCI)                                    
 • Satıcı, S , Can, G . (2017, Ağustos:20). Cinsiyetin Sosyal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 14/04/2017, ss: 1-18. DOI: 10.17556/erziefd.289023
 • Çalışkan, M., (2017). Evlilik doyumunun aile işlevselliği ile incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi.17(39), 59-74. Doi: 10.21560/spcd.v17i33911.337721 (Index EBSCO)
 • Tatli, C. (2017). Investigating of the subjective well-being of gifted adolescents. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 4(4), pp 56-63. Available from: www.prosoc.eu
 • Ergin, D. & Tatli, C. (2017). Acquisition of sibling and family concepts: A Piagetian study. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues. 7(3), 125-133.3
 • Tatli, E. C. & Ergin, D.A. (2017). Do Early Intelligent Scores Predict Long-term Achievement: A Quadrennial Longitudinal Study. Universal Journal of Psychology 5(5): 219-224, 2017 http://www.hrpub.org  DOI: 10.13189/ujp.2017.05050
 • Aydın, G. (2017). How does power and gender predict romantic relationship satisfaction? [Güç ve cinsiyet romantik ilişki doyumunu nasıl yordamaktadır?]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 71-82.(INDEX: ULAKBIM, EBSCO)
 • Aydın, G. ve Çağ, P. (2017). İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 217-225.(INDEX: ULAKBIM, EBSCO)
 • Yerin Güneri, O., Skovholt, T. M., Ünlü Kaynakçı, F. Z., & Aydın, G. (2017). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. YILDIZ Journal of Educational Research, 2(2), 88-105.(Index:Türk Eğitim İndeksi) "
 • Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. … Akyıldız, F. D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.1.0001
 • Kurtoğlu, M. (2018). “Determination of the Relationship Between Emotional Intelligence  Level and Decision Making Strategies in Gifted Students”, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 6(1) 1-16.[Online] http://jegys.org/admin/b_bilgi_dosya/dosya/jegys-6-1-1.pdf (EBSCO Education Index)
 • Özdemir, K, N., (2018). Kariyer Yapılama Görüşmesi: Nitel Bir Değerlendirme Aracı ve Kariyer Danışma Yöntemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Kabul edildi. (Index: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin)